Hulpmiddels

REGISTERS VAN VONKK LIEDERE
Klik op die naam van die register wat jy wil oopmaak:

METROMOOM-AANDUIDINGS
By elke lied word daar ‘n metronoom aanduiding gegee van die voorgestelde tempo waarteen die lied begelei behoort te word.

Ter wille van duidelikheid beteken = 112 dat ‘n kwartnoot se metronoomtyd op 112 gestel moet word, as aanduiding van die tempo. = 52 beteken weer dat ‘n halfnoot se metronoomtyd op 52 gestel moet word.

Aangesien nie almal in besit van ’n metronoom is nie, gee ons graag vir u ’n webwerf waarop u ’n gratis aanlyn metronoom kan gebruik.

Klik op hier op www.metronomeonline.com om die gratis aanlynfunksie van ’n metronoom te kan gebruik.

WENKE VIR AANBIDDINGSLEIERS EN SANGLEIERS
Hieronder volg ‘n paar belangrike wenke van VONKK aan aanbiddingsleiers en liturge wat entoesiastiese en dinamiese gemeentesang kan bevorder.

 • Laat die gemeente altyd met die gemeentesang besef waarmee hulle besig is. Ons sing nie maar net ter wille van sing nie. Ons is met die Here God besig. Liedere wat ons sing is niks anders gesonge gebede nie en deel van ‘n dialogiese gesprek met God.
 • Moenie liedere in die liturgie kies slegs op grond van hulle teksinhoud of waarvan mense hou of lekker sing nie. Kyk ook dat die karakter van die lied inpas by die spesifieke faset in die liturgie.
 • Goeie beplanning en samewerking tussen liturg, aanbiddingsleiers en begeleiers rondom die bepaalde tema vir die erediens, is van uiterste belang.
 • Maak gebruik van Geesvervulde, entoesiastiese en musikale aanbiddingsleiers. Hulle het iets aansteekliks. Ook liturge moet eg, oortuigend en inspirerend oorkom.
 • Om die sang en liturgie te lei, vra deeglike voorbereiding. Geen afskeep vir God nie! Vooraf inoefening van die aanbiddingsleiers en begeleiers is ‘n moet.
 • Gemeente moet belê in hulle aanbiddingsleiers en begeleiers. Stuur julle orreliste / instrumentaliste / sangers vir kursusse, lesse of stemopleiding. So belê ‘n mens sinvol, dat die gemeente daarby kan baat vind.
 • Aanbiddingsleiers en begeleiers moet daarop let dat elke lied begelei moet word getrou aan sy eie karakter. Daarom sal aspekte soos tempo en volume van lied tot lied varieer.
 • Aanbiddingsleiers / liturge: Wees versigtig in wat jy sê wanneer jy liedere inlei. Waak daarteen om te veel te sê en die vloei van erediens / aanbidding te belemmer.
 • Die samevoeging van meer liedere, sonder om elke keer die liedere aan te kondig, skep ‘n aangename, vloeiende aanbiddingsatmosfeer.
 • Tov klanktoerusting, kry kennersraad en koop goeie en effektiewe toerusting. Onthou: goedkoop koop, is duur koop

NOG MEER WENKE SAAMSING  IS  LEKKERSING!

1.    ‘N PAAR GEGEWENHEDE 1.1    Eers positief

 • Ons mense wil nog sing — dank die Here daarvoor!
 • Daar word in die kerk al hoe meer geleentheid tot geestelike samesang gebied — en dis voorwaar ‘n wins vir die koninkryk!
 • Daar word deeglik klem gelê op die kwaliteit van ons samesang — dit behoort ook so te wees, want ons gee tog net die allerbeste vir die Here, of hoe?
 • Die geleentheid tot samesang word gesien as ‘n geleentheid tot lofprysing (PRAISE   & WORSHIP) — en hier word gestreef na inhoud en manier-van-doen van hoogstaande gehalte, sonder om vir iemand ‘n verleentheid te word
 • Daar is ‘n wydeenlopende verskeidenheid van behoeftes en smake wanneer dit by samesang kom — en dit bly ‘n groot uitdaging en ook ‘n verantwoordelikheid om almal binne die ruimte van ons kerk te akkommodeer
 • Ons kerk beskik oor ‘n pragtige liedereskat — 150 psalms, 452 liedere, nuwe FLAM- en nuwe VONKK-liedere. Hierdie liedereskat is nog glad nie bekend by almal nie en is nog glad nie “deur”-gesing nie — daar is nog baie werk in die aanleer van die bestaande liedere en verkryging van nuwe liedere.
 • Ons het steeds behoefte aan eie inheemse Afrikaanse geestelike liedere — ons mag nooit ophou met nuwe skeppinge nie.  Ons moet steeds “eksperimenteer” en “laboratorium-werk” doen, sodat ons die liederskat kan uitbrei en die standaard verhoog.

1.2    …maar ook negatief ….

 • Ons Afrikaanssprekende mense is nie juis ‘n singende volk nie ….
 • Ons lyk “plein gevrek” wanneer ons in die kerk sing …..
 • Ons probeer met allerlei “truuks” om die sang “lekker” te maak, en in die proses breek ons meer af  as wat ons opbou
 • Ons wil nie meer self “deelneem-en-doen” nie — ons wil eerder ge-“entertain” word.  “The pleasure of worship has changed to the worship of pleasure.”
 • Ons vind dit moeilik om mekaar se behoeftes te akkommodeer — die “musiek-elite” en die “musiek-jorse” is pole uitmekaar.
 • Baie lidmate dink die bestaande kerkliedere (veral die psalms en liedere) is oudmodies en onsingbaar
 • Ons steur ons nie aan standaard en riglyne en beleid nie — elkeen doen sy eie ding op sy eie manier.  Ons raak so vreemd vir mekaar, dat ons ontuis is in mekaar se eredienste.  En so bevorder ons “independentisme” in ons kerk, waarmee ons uiteindelik ons eie kele gaan afsny.
 • Ons sing partykeer die grootste “gemors” in die kerk — swak lirieke, swak melodieë…. En dan dink ons dis mooi en goed net omdat dit Bybels is….
 • Ons beskik eenvoudig nie oor genoeg opgeleide, toegeruste, entoesiastiese, bekwame sangleiers nie! (Ook nie himnologies toegeruste predikante nie)

2.    WAT IS DIE DOEL MET SAMESANG?

2.1    Dit is NIE

 • om die tyd om te kry
 • om mense in die gebou in te kry
 • om mense se aandag te kry
 • om “atmosfeer” te skep
 • om iemand te beïndruk nie

2.2    Dit is veel eerder ‘n geleentheid

 • om ‘n klomp mense te betrek om iets saam te doen
 • om ‘n besondere groepsgees te bou
 • om nuwe liedere aan te leer
 • om ‘n positiewe gesindheid en toewyding te skep

2.3    Maar uiteindelik is die DOEL om die Here God te VERHEERLIK!
“Music is the natural speech of worship” (Dobson)

3.    SANGLEIER  —  OF IS DIT SANGLYER EN SANGLUIER?

3.1    Wat maak van iemand ‘n goeie sangleier?

 • Persoonlikheid (selfvertroue)
 • Musiektalent (aanvoeling en aanleg)
 • Musiekkennis
 • Lojale en kundige kerklidmaat
 • Gesindheid (veral teenoor groep)

3.2    Wat kan die sangleier van die groep verwag?

 • Gemiddelde sangtalent en -vermoë
 • Verskille in ouderdom, geslag en inhibisies
 • Verskeidenheid van behoeftes en smake
 • Groot groepe, gemiddelde groepe, klein groepies

3.3    Wat moet die sangleier doen?

 • Betyds voorberei
 • Die lokaal verken en ken
 • Die regte liedere kies
 • Met die begeleier saampraat en beplan
 • Sorg dat alles reg en gereed is (bundels, daraprojektor en Power Point, truprojektor, ens)

KLIK HIER vir wenkie vir sangleiers.

4.    BEGELEIDING — LEIDING OF LYDING?

4.1    Die waarde van goeie begeleiding

 • Gee die regte toonhoogte
 • Daar is deurgaans die regte tempo en ritme
 • Die melodielyn word versterk
 • Dit maak die klank “voller”
 • Onthou: begeleiding is basies sangleiding (orrelis = musiekliturg tydens erediens)

4.2    Nadele in begeleiding?

 • Verskillende aanvoelinge van sangleier en begeleier
 • Swak en/of oordonderend
 • Verkeerde instrument(e) word vir spesifieke lied gebruik

4.3    Watter instrumente kan gebruik word?

 • Die orrel by uitnemendheid!
 • Klavier (of keyboard)
 • Kitaar
 • Stryk- en Blaasinstrumente: viool, tjello, trompet, blokfluit, ens
 • Slaginstrumente : houtblokkies, kastanjette, tamboeryn, en ook dromme

LET WEL — die Algemene Sinode het die volgende riglyne gegee:

 • Instrument moet sang kan dra
 • Instrument moet stylvol en smaakvol bespeel word
 • Instrument moet gebruik word vir begeleiding en nie vir vermaak nie


5.     KEUSE VAN LIEDERE

 • “Goue draad” vanaf voorsang tot naspel
 • Gebruik 5 liedere = bekend, psalm, aanleer, seisoen, toewyding
 • “Free-flowing” = invitation, commitment, praise, prayer

6.    ‘N PAAR PRAKTIESE WENKE

 • Hoe om almal se aandag te kry
 • Daardie eerste lied!
 • Kontinuïteit tussen die liedere
 • Insit en voorsing
 • Lyftaal en lyfsang
 • Aanmoedig en komplimenteer
 • Maak die foute dadelik reg!
 • Afwisseling
 • Beurtsang
 • Harmonisering
 • Pas aan na omstandighede — dink op jou voete!
 • Jy is die “dirigent”!