No Filter

Hi julle

So, ons het ‘n paar predikante en musiekleiers genooi om so bietjie te blog oor die erediens, liturgie en musiek. Nie NET musiek nie.

Ons wil gesels oor die dinge wat maak dat jy die Here beter hoor en beleef.

Hier gaan mense skryf oor koormusiek, oor band-musiek, orrelmusiek, prediking.  Wat van ‘n paar voorstelle oor hoe jy die liturgiese ruimte op kreatiewe maniere kan vul?  Wat is die nuutste gesprekke rondom die jeug en liturgie?  Watter bewegings volg jy in jou liturgie?

BM Kerkmusiek wil met #NoFilter ‘n veilige ruimte skep waar ons oor hierdie sake kan saamgesels en bymekaar kan leer.  Geen filters.

 

Wil jy ook deelraak hiervan?

BEVONKK NUUSBRIEF NR 8

VIR AANDAG:

 • DIE ORRELIS
 • LERAAR(S)
 • MUSIEKLEIERS
 • AANBIDDINGSLEIERS
 • EREDIENSKOMMISSIE

Besorg dan asb. ook die inligting aan die ander toepaslike hierbo genoem persone.

Ek heg ook hiermee saam die opgedateerde lys van beskikbare VONKK-liedere aan vir maklike naslaandoeleindes. Die nuutste VONKK-liedere is in GEEL gemerk

 

Aan alle VONKK-intekenaars en ondersteuners

Met hierdie nuusbrief bring ons julle graag weer op hoogte bring van die nuutste ontwikkeling van VONKK en veral die nuwe liedere wat onlangs weer op die VONKK-web (www.vonkk.co.za) bygevoeg is.

NUWE VONKK LIEDERE

Gedurende Augustus 2014 is daar 17 nuwe VONKK-liedere by die bestaande liedere op die VONKK webwerf byvoeg.  Dit bring die totaal van die beskikbare VONKK-liedere op die web nou op 277 te staan.  Hieronder gee ons vir julle ‘n uiteensetting van sekere van die nuutste liedere wat bygevoeg is.

Hier is ‘n klomp nuwe kontemporêre liedere, wat groot byval by lidmate behoort te vind:

Rubriek: Nuwe Kontemporêre liedere

 •   VONKK 192 – Ek voel wees veilig (nav   Psalm 108)
 •   VONKK 243 – Laat my nooit die grond   verlaat nie. Dit is Koos du   Plessis se bekende Gebed.  Let asb ook op die kantoryverwerking en   musikale verryking by hierdie lied.
 •   VONKK 258 – Groot en getroue God.  Hierdie lied verword vir ons ons geloof en   vertroue in God se sorgsaamheid.
 •   VONKK 271 – U’t die storm beveel.  Hierdie is ‘n lekker nuwe, eietydse lied   van verwondering oor Jesus dienswerk op aarde.
 •   VONKK   277 – U is die lig wat deur die donker skyn.    Die gewilde HIGHLAND CATHEDRAL nou met ‘n spiksplinternuwe Afrikaanse   teks. Die lied kan liturgies baie sinvol gebruik word met Paasfees en   verwoord ook ander rubrieke soos Geloof en Vertroue en Hoop en Voleinding.

 

Hier is ook ‘n paar bekende klassieke  liedere wat van ‘n kraakvars Afrikaanse teks voorsien is:

Rubriek: Ouer klassieke kerkliedere

 •   VONKK 235  – Vreugde onbeperk  (oorspronklike titel: What a fellowship, what a joy divine)
 •   VONKK 259 – Hemelse Vader, Skepper van   die lewe (Die oorspronklike musiek is INTEGER VITAE van  Friedrich   Ferdinand  Flemming 1811)
 •   VONKK 260 – Ons besing u grootheid,   Vader (oorspronklike musiek: RHUDDLAN – volksmelodie uit Wallis)
 •   VONKK 280 – U nooi ons na die tafel, Heer.  Dis ‘n vars nuwe nagmaalslied al is die   melodie oorspronklik in 1851 deur Henry Wellington Greatorex geskep.
 •   VONKK 282 – Spreek, Heer, in die   stilte.  (oorspronklike titel: Speak, Lord, in the stillness). Die   lied kan liturgies baie sinvol gebruik word tydens toetrede en aanroeping of   by die voorbereiding om God se Woord te hoor.

 

Met die oog op adoramus- en stilwees-dienste (dienste in ‘n meditatiewe styl), let ook op die groot aantal nuwe  meditatiewe liedere wat bygevoeg is:

Rubriek: Meditatiewe liedere

 •   VONKK 246 – Nou sal ek onbesorg gaan lê   – ‘n aandlied nav Psalm 4:9
 •   VONKK 247 – Here, ons loof U.  Die lied kan gebruik word by die   bevestiging van huwelike en ampsdraers, asook by doop en openbare belydenis   van geloof.

 

Nuwe kersliedere wat julle vanjaar met Kersfees kan gebruik:  (Met die oog op Kerssangdienste, let asb. daarop dat sommige van die kersliedere ook mooi koorverwerkings by het)

Rubriek: Kersfees en Epifanie

 •   VONKK 283 – Kom buig in die stal voor   die hemelse Kind.

Die   oorspronklike titel is Away in the manger, maar wel met die melodie van James Ramsey Murray. Nou het ons ‘n   baie mooi Afrikaans teks van Breda Ludik by hierdie mooi ou kerslied.  Probeer dit gerus vanjaar in kerstyd.

Ons herinner julle ook net weer aan al die ander kersliedere wat ons vroeër   vanjaar op die VONKK-web geplaas het.    Hou hierdie liedere ook in gedagte wanneer julle in kerstyd vanjaar  nuwe kersliedere wil aanleer:

 •   VONKK 148 – Jesus, daar uit   Betlehem  (kinderkerslied)
 •   VONKK 209 – Gaan met die blye boodskap
 •   VONKK 240 – U het na ons gekom,   Immanuel
 •   VONKK 241 – Ons wil met Kersfees vrolik   sing (kanon)
 •   VONKK 244 – Hoor die hemelkore sing
 •   VONKK 245 – Hoor die blye tyding
 •   VONKK 250 – Gaudium mundo / Vreugde in die wêreld
 •   VONKK 251 – Christus natus est / Christus is gebore
 •   VONKK 253 – Lui, klokke,   klingelingeling  (kinderkerslied)
 •   VONKK 256 – Vol van vreugde wil ons   jubel
 • VONKK   273 – Sing ‘n nuwe kerslied

 

Daar is ook ‘n een nuwe multikulturele liedere bygevoeg:

Rubriek: Multikulture liedere

 • VONKK   278 – Hemelse Vader, van U kom smeek ons. Die lied se teks en melodie is tradisioneel Filippyns.

 

Die VONKK-werkgroep is ook gevra om spesifiek te kyk na liedere wat gebruik kan word in die SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID wat deur die Algemene Sinode tans in die kerk geloods word.  VONKK het onlangs 3 liedere rondom die tema van menswaardigheid gekeur en stel dit graag vir gebruik in gemeentes bekend:

Rubriek: Menswaardigheid

 •   VONKK 286 – Na u beeld, Heer
 •   VONKK 287 – Die heerlikheid van God
 •   VONKK 288 – Vader, hoe wonderlik

Aangeheg by hierdie epos (in PDF-fomaat) is ook ‘n volledige lys van AL die beskikbare VONKK liedere, ingedeel volgens rubrieke en verskeidenheid van gebruiksmoontlikhede. Die nuutste VONKK-liedere op hierdie lys is in GEEL gemerk.

 

ANDER BELANGRIKE INLIGTING

GEHEUESTOKKIE MET VONKK SE MUSIEK

Omdat dit vir gemeentes tydrowend en frustrerend kan wees om al die VONKK-liedere een vir een van die web af te moet aflaai, bied Bybel-Media nou (aan VONKK-lisensiehouers alleenlik) ’n geheuestokkie, waarop al die data van die beskikbare VONKK liedere is.  Dit sluit onder ander in die bladmusiek van die VONKK-liedere tot op datum – maw die melodielyn met akkoorde (lead sheet), die orrel- en/of klavierbegeleidings, die beskikbare koorverwerkings en musikale verrykings – asook die Power Point van elke lied, en ook ’n kort 30 sekonde demonstrasiesnit van hoe die lied klink.  Die VONKK-geheuestokkie met die opgedateeerde data is beskikbaar by Bybel-Media Handel @ R250.

Bestellings vir die geheuestokkie kan gedoen word by Bybel-Media Handel:

Vir gemeentes/individue wat reeds in besit is van ‘n VONKK-stokkie, het ons die volgende goeie nuus: Bybel-Media sal op die VONKK-webwerf ’n zip-file beskikbaar stel waar julle al die opdaterings van nuwe VONKK-liedere vinnig kan aflaai.

Doen dit soos volg:   (Nico/Adele: verduidelik hoe zip file afgelaai word)

NUWE LIEDERE

Ons herinner almal ook net weer daaraan dat VONKK voortdurend op soek is na nuwe liedere en liturgiese musiek wat in eredienste gebruik kan word. As jy dalk self ’n nuwe lied geskep het of jou gemeente dalk ’n nuwe lied sing wat nog nie in die kerk bekend is nie, stuur dit gerus aan VONKK. As hulpmiddel gee ons op die VONKK-webwerf onder die afdeling: SKEP VAN NUWE LIEDERE riglyne en kriteria vir die skep van nuwe liedere.  Moenie te beskeie wees oor jou poging nie!  Stuur dit gerus vir ons.  Die adresse waarheen jy dit kan stuur is een van die volgende persone:

Ds. Jacques Louw
Posbus 3
HOOPSTAD
9479
Tel/faks:  (053) 444 1021
Epos: jacques.louw@absamail.co.za

Prof. Daleen Kruger
Skool vir Musiek, NWU
POTCHEFSTROOM
2520
Faks: (018) 299 1707
daleenkruger@lantic.net

Ds. Cassie Carstens
Posbus 50797
WIERDAPARK
0149
Faks: (012) 653 2280
dscassie@telkomsa.net

Dankie ook dat julle ingeteken bly by VONKK en jaarliks julle lisensies hernu!  Groete van ons kant af!

Vriendelike VONKK-groete

Bybel-Media Kerkmusiek: ‘n Kort Oorsig

Dit is met dankbaarheid dat Bybel-Media die volgende inligting oor gemeentesang uit die Liedboek, VONKK- en Flam-liedere wil deurgee.

1. Die kopiereg van die Liedboek-liedere behoort aan Bybel-Media, reeds sedert 2004 toe NG Kerk-uitgewers by dié organisasie ingelyf is. Histories het Lux Verbi tot in 2011, toe dié instansie volledig in die Media24-stal oorgegaan het, Liedboek se sake bestuur.

2. Bybel-Media dra die koste van VONKK en Flam se ontwikkeling van nuwe liedere. Die grootste gedeelte van VONKK se kopiereg behoort aan Bybel-Media. In die geval van Flam, behoort die kopiereg egter meesal aan die oorspronklike kunstenaars.

3. Die Christian Copyright Licensing International (CCLI) hanteer namens Bybel-Media die administrasie van die elektroniese verspreiding en insameling van jaarlikse lisensiegeld. Dié organisasie het homself oor die jare as ‘n spesialis op dié gebied bewys.

– Lees verder>

Brandhout Multitracks

Ek was lanklaas so opgewonde oor een van ons produkte. Ons noem dit Brandhout Multitracks.

OK, ek weet as jy hoor brandhout dan dink jy aan ’n lekker kaggelvuur of aan ’n braaivleisvuur, maar Brandhout Multitracks is selfs beter as dit.  Jy weet teen die tyd seker dat Flam sy naam kry van Jeremia 20:9 waar Jeremia sê wanneer hy oor die goedheid van die Here wou stilbly dit in hom word soos ’n vuur wat brand.  Flam wil die vuur van aanbidding in gemeentes brandend hou.

Flam het eers Brandstof-produkte gemaak.  Dit is ’n produk-reeks DVD’s – daar is al drie van hulle – wat jy in jou rekenaar of DVD-speler druk en dan kom die woorde op, saam met ’n groep mense wat die songs vir jou sing.  Brandstof is gemik op kleingroepe en gemeentes waar daar nie ’n band beskikbaar is nie en waar julle graag Flam-songs wil sing.  Elke DVD het 2 10 minute lange aanbiddingsessies.  Dit is Brandstof vir daardie vuur van aanbidding.

Brandhout wil ook die vuur van aanbidding brandend hou, maar is in multitrack formaat.   Brandhout Multitracks is backtracks op steroids.  Backtracks is begeleidingsnitte in goeie Afrikaans.  So, multitracks is multiliniêre begeleidingsnitte.  Dit gaan ek egter nie verkoop kry nie.  So, ons noem dit eenvoudig Brandhout Multitracks.

Continue reading

Hoekom sing ons?

Ek het so paar weke terug die opmerking gemaak dat kerkmusiek ook lekker moet wees – ek het nogal redelik reaksie gekry hieroor. ’n Paar baie ernstige mense het vir my laat weet dat ‘lekker’ nie ’n norm kan wees wanneer dit by aanbidding kom nie.
Ek het so bietjie verder gaan dink daaroor en opgelees en onder andere afgekom op ’n blog van TJ Miller – hy is Pastor of Worship Arts by die Walloon Lake Community Church, in Michigan in die VSA.
Die blog is getiteld “Why we sing” – hoekom sing ons enigsins in die Kerk, hoekom sing ons in die samekomste van gelowiges, in Bybelstudiegroepe, op jeugkampe.

Continue reading

‘n Paar voorstelle vir Lydenstyd

BMNetwerk_EPubD6Oor twee weke is dit die begin van lydenstyd.  Ek het ’n kollega gehad wat altyd gesê het hy haat lydenstyd want “die musiek in lydenstyd is so droewig.  Dis net mineure die heeltyd”.  Hy kon dit nie hanteer nie.  Hy’t altyd vir my gesê:  “As hier vandag ’n vreemde besoeker instap by ons erediens, sal hy dink dis geestelik dood in die gemeente want dit klink soos ’n begrafnis.”

Continue reading

Oooooohs en Aaaaaaahhhhsss

Ek wonder oor die toenemende aantal woordelose lirieke wat al meer deesdae in kerkmusiek aangetref word:

Ek praat nou van die “Oooooh”s en “Aaaaaaah”s wat al meer in songs aangetref word.  Ek is byvoorbeeld mal oor Retief Burger se “Ek glo” en Newsboys se ‘Here we stand in awe’ – maar die ‘Oooooohhhh’  aan die begin van elke versie MOET deur die gemeente gesing word – jy gaan dit moeilik systap.  Nou wonder ek, pla dit julle?

Bof Kauflin het ’n artikel geskryf getiteld  “Unpacking Wordless Lyrics in Worship” – en hy het hierdie argument wat sê dit hou mense se gedagtes besig terwyl hulle eintlik oor God moes dink.  Volgens hom is ’n musikale tussenspel veel beter want dit gee die aanbidder geleentheid om op God te fokus.

Ek is byna doodseker Bob Kauflin is ’n linkerbrein ISTJ tipe-ou want as regterbrein, ENFP kan ek hom belowe, met die tweede reëltjie van die kitaar solo tussenspel wonder ek al of die ketel gekook het vir die tee na die diens.

Nee, Bob maak darem ook ruimte daarvoor dat deur so ’n ’n reëltjie of twee te sing die “Ooooohh’ of “Aaaah” ons help om emosies te verwoord wat nie maklik in woorde omgesit kan word nie. Dink maar net daaraan: ons sal baie keer ons emosie in klank omsit – eerder as woorde.  Help dit ons met ander woorde om ons emosies uit te spreek?  Beter as wat woorde sou doen?

Die probleem kom vir my in as die gemeente harder sing op die ‘oos’ en “aahs’ as op die woorde.  Dan gaan dit mos weer net oor ‘lekker sing’ of hoe?   Hoor my mooi, sing moet natuurlik lekker wees, maar as dit net daaroor gaan… dan is God mos nie meer die fokus nie.

Gaan kyk ’n bietjie hoeveel liedere julle gemeente sing met ‘oohs’ en ‘aahs’ in.  Is dit veel?  Pla dit jou?  help dit jou?  Laat weet my, ek wil regtig weet.

‘n Uitnemende musiekbediening – is jou beste goed genoeg?

Hoe kies julle julle aanbiddingsleiers? Soek julle excellence? Wanneer is iemand goed genoeg om in julle musiekbedieningspan te wees? Hou julle oudisies vir die sangers en musikante?

Maak nie saak in watter styl jou gemeente aanbid nie – of dit nou klassiek-tradisioneel is of –kontemporêr of informeel is – watter premie plaas jou gemeente op excellence. Ek moes die woord excellence gaan opsoek het – in Afrikaans word dit uitnemendheid genoem.

En ek weet, ek weet aanbidding gaan oor veel, veel meer as net die musiek tydens ’n erediens, ek praat in die besonder van die gemeentesang, die musikale aanbidding tydens ’n erediens!

Ek weet nie wie het dit eerste gesê nie, maar iemand het iewers gesê: “Excellence honors God.” Ek sukkel effens om dit vertaal te kry, maar dis waarskynlik iets soos: “Wanneer jy iets uitnemend doen, kry God die eer.”  Lees verder >>