Kontak

SAMESTELLING VAN VONKK

Die VONKK-werkgroep bestaan uit 8 kundige predikante en musici met ’n besondere liefde vir klassieke kerkmusiek. Dié agttal VONKK-lede het ook uiteraard bepaalde kwalifikasies en/of spesiale ondervinding op die terrein van liturgie, himnologie en musiekwetenskap. Van die VONKK-lede was ook op verskeie maniere betrokke by die samestelling van die Liedboek van die Kerk. Sommige was lede van die samestellende werkgroepe vir die Liedboek, ander het weer of as komponis, teksdigter, setter, meegewerk of was deel van die eindredaksie van die Liedboek of die Kitaarbegeleiersboek van die Liedboek. Van die VONKK-lede is ook betrokke by ander musiekliggame soos die SA Kerkorrelistevereniging, die SA Koorververeniging, en so meer.

DIE VONKK BESTUUR

 

Ds. Jacques Louw Voorsitter van VONKK en die
ADGO Projekspan vir Musiek

 

Jacques:

•  is  mede-leraar van die NG Gemeente Hoopstad in die Vrystaat •  is vir meer as 20 jaar reeds lid van die Sinodale Kommissie vir die Erediens van die NG Kerk in die  OVS, waarvan die afgelope 8 jaar as voorsitter, en help met die praktiese opleiding van die teologiese studente in Himnologie by die Universiteit Vrystaat •  was lid van die Liedboek-kommissie en is komponis, teksdigter, van ‘n aantal Liedboek- en FLAM-liedere •  was eindredakteur van die Kitaarbegeleiersboek en die Liedboek-Sleutel en mede-samesteller van die publikasies Met hart en mond en hande en Wat sal ek speel? •  was projekleier vir orrelopname van die Liedboek op CD •  is self ook ’n orrelis en koorleier

Sy kontakbesonderhede is: Posbus 3, HOOPSTAD 9479 Tel: (053) 444 1021 Sel:  082 487 7061 Epos: jacques.louw@absamail.co.za

Prof. Daleen Kruger
Ondervoorsitter van VONKK

 

Daleen:

• is ‘n orreldosent by die Skool vir Musiek, Noordwes-Universiteit en ook betrokke by nagraadse kursusse en navorsing oor kerkmusiek • is uitvoerende kerkorrelis met ’n aantal CD’s op haar kerfstok • is die voorsitter van die SA Kerkorrelisteverening • was lid van die Psalmkommissie vir samestelling van die Liedboek • tree gereeld as spreker op by geleenthede oor kerkmusiek

Haar kontakbesonderhede is: Skool vir Musiek, Noordwes-Universiteit Potchefstroom Kampus, POTCHEFSTROOM  2520 Tel:  (018) 297 1696 (w) Sel:  082 7010 255 Epos: daleen.kruger@nwu.ac.za  of daleenkruger@lantic.net

 

Ds. Cassie Carstens
Skriba van VONKK

 

Cassie:

• is medeleraar van die NG Gemeente Wierdapark-Suid, Centurion • is tans deeltydse dosent in Himnologie aan die Universiteit van Pretoria • was betrokke by die samestelling van Jeugsangbundel I (1984) en Jeugsangbundel II (1993) • was ook een van die eindredakteurs van die Liedboek van die Kerk • is self ’n orrelis en koorleier • is ook betrokke by die SA Kerkorrelistevereniging • tree gereeld as spreker op oor liturgiese en himnologiese aangeleenthede

Sy kontakbesonderhede is: Posbus 52011, WIERDAPARK 0149 Tel:  (012) 653 2279 Epos:  dscassie@telkomsa.net

 

DIE VONKK SPANLEDE

 

Dr. Breda Ludik

 

 

Breda:   • is medeleraar van die NG Gemeente Helderberg as leraar vir aanbidding en navorsing • is deeltydse dosent aan die Fakulteit Teologie, Stellenbosch • tree gereeld op as spreker en aanbieder by kursusse oor aanbidding en musiek • was betrokke by die samestelling van Jeugsangbundel II (1993) • is teksdigter van ‘n aantal Liedboek- en FLAM-liedere • is die skrywer en mede-skrywer van ’n aantal publikasies oor aanbidding en spiritualiteit

Sy kontakbesonderhede is: Marianneslot 3, Fairview Heights SOMERSET-WES  7130 Tel: (021) 851 5582  Sel:  083 375 8440 Epos:  breda@nghelder.co.za

 

Prof. Albert Troskie

 

Albert:

• is reeds vir 46 jaar kerkorrelis en koorleier • hy behaal sy doktorsgraad oor die koorwerke van Max Reger • hy was met sy aftrede professor in Musiek en hoof van die Musiekdepartement aan die Universiteit van Port Elizabeth • hy was die stigter van die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging en was vir 20 jaar lank voorsitter van SAKOV, asook redakteur van SAKOV se jaarblad • hy was lid van die samestellingkommissie van die Liedboek van die Kerk en was lid van die eindredaksie daarvan • Hy is landswyd aktief as orrelis en koorleier en het reeds verskeie publikasies en CD’s die lig laat sien.

Sy kontakbesonderhede is: Sumeer Dunes 43, Privaatsak 20134,  HUMEWOOD 6013 Tel & faks: 041 503 7854   Sel:  082 726 9595    Epos:  a.troskie@telkomsa.net

 

Mnr. Colin Campbell

Colin:

 • is ‘n dosent in Musiekteorie en –tegnologie by die Skool vir Musiek van die Noordwes-Universiteit
 • Hy is tans besig met sy doktorale studie in kerkmusiek
 • is ’n konsert-orrelis wat landswyd uitvoerings gee
 • is as kerkmusikus aktief betrokke by navorsing in kerkmusiek
 • is die setter van verskeie liedboeke in SA

Sy kontakbesonderhede is:

Hortensiastraat 11 Grimbeekpark, POTCHEFSTROOM 2531 Tel: (018) 297 1695 (w) Faks: 086 672 4573 Sel: 083 659 2163 Epos: ccmusic@iafrica.com of colin.campbell@nwu.ac.za

Dr. Driekie Jankowitz

Driekie:

 • is ’n afgetrede kerkmusiekdosent aan die College of the Arts Namibia
 • was vir baie jare ook ’n gemeente-orrelis
 • vanweë haar besondere liefde vir die psalms, het sy spesifiek navorsing oor die psalms gedoen en het in 2009 haar doktorsgraad met ’n proefskrif oor Liturgiese Psalmsang in die NG Kerk aan die NWU behaal.

Haar kontakbesonderhede is: Posbus 30247 WINDHOEK9000, Namibië. Tel: 00264 61 242178 Sel: 00264 81 222 9497 Epos: 3kie@iway.na

 

 

Mnr. Anton Esterhuyse

Anton:

 • is ‘n pianis, fluitis, panfluitis, komponis, verwerker en musiekregisseur
 • is sedert 2001 musiekleier by NG Gemeente Universitas in Bloemfontein waar hy gereeld nuwe verwerkings van onder andere Liedboek en FLAM-liedere vir instrumentale ensembles doen
 • was die afgelope paar jaar by verskeie werkswinkels vir begeleidingsgroepe betrokke
 • was as musiekregisseur betrokke by uiteenlopende produksies soos Rapport Sing Jou Taal (2006-2008),  A Tribute to Joe Cocker (2005-2007), The Boyfriend (2008) en Rina Hugo en die Bloemfontein Kinderkoor saam met Unimus (2009)

Sy kontakbesonderhede is: Posbus 100965, Brandhof, 9324 Sel: 072 226 4755 E-pos: antone@hixnet.co.za

VONKK ADVISEURS

 

 

Prof. Stephan Joubert Teologiese Adviseur

Stephan:

 • is tans predikant van e-kerk en as tentmaker verbonde aan die NG Gemeente Kempton-Kruin
 • Hy is ook ‘n buitengewone professor in Nuwe Testament aan die Universiteit van Pretoria.
 • Verskeie boeke en artikels het reeds uit sy pen verskyn.
 • Stephan was ook lid van die werkgroep wat verantwoordelik was vir die samestelling van die Liedboek van die Kerk

Sy kontakbesonderhede is:

Adres: Adelprachtstraat 2, Glen Erasmia, 1619 Sel: 083 488 2822 Epos: stephan12@absamail.co.za

 

 

Dr. Karen de Wet
Taalkundige Adviseur

Karen:

• het ‘n doktorsgraad in die letterkunde en was senior lektor in die Afrikaanse letterkunde, sowel as in Inligtingkunde, aan die Universiteit van Pretoria. • Karen was ook lid van die werkgroep wat verantwoordelik was vir die samestelling van die Liedboek van die Kerk • Karen is ‘n inligtingkundige van beroep en is tans betrokke by die Bybelgenootskap se Afrikaanse Bybelvertalingprojek.

Haar kontakbesonderhede is: Adres: Posbus 412, HEIDELBERG 1438 sel:  079 881 1194 Epos:  karendewet@gmail.com

VONKK MEDEWERKERS

 

 

Me. Renette Bouwer

 

Renette:

 • was vir 21 jaar die orrelis van die NG Gemeente Constantiakruin
 • spesialiseer in koorleiding
 • is tans koorleier van die koor van die Universiteit van Johannesburg en die Cantamus Corde Kamerkoor
 • onder haar leiding het die UJ koor reeds verskeie internasionale toekennings verwerf
 • onder haar leiding het die twee kore verskeie CD’s die lig laat sien
 • met haar ’n besondere sangtalent en het Renette self ook al CD opnames gemaak

Haar kontakbesonderhede is:

Posbus 21644 HELDERKRUIN 1733 Tel: 011 559 2435 (w) / Faks: 011 559 3427 Sel: 083 4425 505 Epos: renetteb@uj.ac.za

 

Mnr. Ockie Vermeulen

Ockie:

 • is musiekonderwyser by Pretoria Boys’ High School en orrelis van die NG Kerk Pretoria-Oos
 • is tans besig met sy doktorsgraad in kerkorrel (uitvoerend)
 • hy speel reeds vanaf 13-jarige ouderdom in die kerk en het ’n besonderse voorliefde vir kerkmusiek
 • was twee jaar lank orrelis in Amerika tydens sy studies daar en probeer op hoogte bly met die gereformeerde Amerikaanse erediens

Sy kontakbesonderhede is:

Koekoekweg 1510 WAVERLEY 0186 Sel:  082 444 6057 Epos:  ocvermeulen@absamail.co.za

WAARHEEN OM NUWE KOMPOSISIES, MUSIEK EN TEKSTE VIR VONKK TE STUUR: 

Bydraes van nuwe komposisies kan in die vorm van bladmusiek, tekste en klankopnames gestuur word aan:

Ds. Jacques Louw Posbus 3 HOOPSTAD 9479 Sel: 082 487 7061 Faks: (053) 444 1021 jacques.louw@absamail.co.za

Of: Prof. Daleen Kruger Skool vir Musiek, Noordwes Universiteit POTCHEFSTROOM 2520 Sel: 082 7010255 Faks: (018) 299 1707 daleen.kruger@nwu.ac.za of daleenkruger@lantic.net

Of: Ds. Cassie Carstens Pobus 52011 WIERDAPARK 0149 Tel: (012) 653 2279 Faks: (012) 653 2280 dscassie@telkomsa.net