Liturgiese musiek

BMNetwerk_VONKK4LITURGIESE MUSIEK VIR DIE EREDIENS

VONKK versamel en skep nuwe liturgiese musiek vir klassieke instrumente soos bv. die orrel, klavier, fluite, viole vir die eredienste.  Onder liturgiese musiek verstaan ons solo-komposisies vir orrel en/of ander klassieke instrumente wat as voor-, tussen- of naspel of as aanvullende musiek tot sekere liturgiese momente in die erediens gebruik kan word. Ook verwerkings gebaseer op Liedboek-, FLAM- of VONKK-liedere wat as voor-, tussen- of naspele en ‘n positiewe bydrae lewer tot die erediens kan lewer word as liturgiese musiek beskou. Makliker verwerkings word verkies. Werke wat groter tegniese vaardigheid vereis, word nie uitgesluit nie.

Liturgiese orrelmusiek

•Onder orrelverwerkings word verstaan ‘n solo-komposisie vir orrel wat as voor-, tussen- of naspel gebruik kan word of as aanvullende musiek tot ‘n losstaande liturgiese moment.

•Die verwerking moet liturgies bruikbaar wees (dws as voor-, tussen- of naspel) en ‘n positiewe bydrae lewer tot die erediens.

•Die verwerkings kan met of sonder pedaal wees.

•Komponiste word versoek om riglyne te gee oor voorgestelde registrasies.

Liturgiese klaviermusiek

•Onder klavierverwerkings word verstaan ‘n solo-komposisie vir klavier wat as voor-, tussen- of naspel gebruik kan word of as aanvullende musiek tot ‘n losstaande liturgiese moment.

•Die verwerking moet liturgies bruikbaar wees (dws as voor-, tussen- of naspel) en ‘n positiewe bydrae lewer tot die erediens.

Liturgiese musiek

•Onder instrumentale verwerkings word verstaan verwerkings van kerkliedere vir ‘n instrumentale ensemble (bv fluit, viool en tjello, ensovoorts of verskillende kombinasies daarvan met orrel of klavier).

•Instrumentale verwerkings moet nie konsertmatig wees nie, maar ‘n positiewe bydrae lewer tot die liturgiese inkleding van die erediens.

•Daar moet sorg gedra word dat die skryfwyses gepas is vir die betrokke instrumente.

Sien ook VONKK: Algemene riglyne