Vonkk

BMNetwerk_VONKK4 BMNetwerk_VONKK BMNetwerk_VONKK3 BMNetwerk_VONKK2

 

WIE  IS VONKK?

VONKK is deel van ADGO (Algemene Sinode se Diensgroep vir Gemeente Ontwikkeling) se Projekspan vir Musiek wat voortdurend nuwe en ook inheemse kerkmusiek moet skep en versamel.

As jy wil weet waar VONKK in die strukture van die NG Kerk inpas: VONKK lewer verslag aan die ADGO se Projekspan vir Musiek, wat saam met die Liturgie en Prediking-werkgroepe deel vorm van die Erediensgroepering van ADGO.

VONKK staan vir Voortgesette Ontwikkeling van Nuwe Klassieke Kerkmusiek

ONS DROOM

VONKK wil graag wyd dink en wil musiek vir die hele erediens voorsien. Dit sluit dus nie net nuwe liedere in die klassiek styl in nie, maar ook liturgiese musiek vir orrel en ander klassieke instrumente vir gebruik tydens sekere momente van die erediens. VONKK sal ook aandag gee aan kantorymusiek (koormusiek) vir die erediens.

Onder die versameling van klassieke liedere, wil ons graag aan veral ook die psalms aandag gee. Ons werk aan kortvorm psalms wat die inhoud/boodskap van die psalm in ’n korter vorm met ’n eenvoudiger en makliker singbare melodie weergee.

VONKK is ook deeglik bewus van die verskillende spiritualiteits-groeperinge wat binne gemeentes bestaan en die behoeftes van hierdie verskillende spiritualiteits-groepe. Hoewel gemeentes dalk nie daarvan bewus is nie, is die mistieke spiritualiteitsgroep dikwels die tweede grootste groep in die gemeente. In die lig hiervan wil ons veral ook die hoeveelheid van liedere in die meditatiewe styl vermeerder.

Natuurlik word ‘n proses van keuring, uitklaring van die kopiereg, die set- en proefleeswerk eers deurloop, alvorens ‘n lied op die web sal verskyn.  VONKK beoog om van elke nuwe lied wat op web verskyn nie net die melodielyn met akkoorde te plaas nie, maar ook ‘n vierstemmige of eenvoudiger verwerking daarvan met die oog op begeleiding, asook die kantoryverwerking van die lied indien dit beskikbaar sou wees.

ONS PROJEKTE

  • die skep en versamel van nuwe klassieke kerkliedere en vir gemeentesang
  • die skep en versameling van meditatiewe liedere en multikulturele vir gemeentesang
  • die skep en versameling van kantorymusiek en -verwerkings
  • die skep en versameling van nuwe klassieke liturgiese musiek